خرید سایت با نسخه دموی آزمایشی امنیت فوق العاده پسورد امنیتی نفوذ ناپذیر سرعت فوق العاده دقت فوق العاده خدمات پشتیبانی آنلاین سیستم چت و مشاوره آنلاین یک سال آموزش رایگان یک سال بروزرسانی رایگان یکسال پشتیبانی رایگان

بیش از  360 روز  آموزش رایگان

در بسیاری از شرکت های طراحی سایت آموزش کار با سایت محدود به یک الی سه ساعت می باشد که در همان ابتدای تحویل سایت طی یک الی سه جلسه در مدت محدود مثلا فرصت یک ماهه ارائه می شود که پس از پایان این مهلت در صورت نیاز مجدد کاربر به آموزش مستلزم پرداخت هزینه آموزش مجدد می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده متوجه شدیم این روش بسیار ناکارآمد است و باعث نارضایتی کاربران می شود, ما عقیده داریم هیچ کاربری بی دلیل درخواست آموزش نمی دهد و حتما به آموزش احتیاج دارد و ما هرگز نمی خواهیم هیچ یک از کاربران ارجمند ما به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان, سایت خود را کنار بگذارند یا مجبور به پرداخت هزینه آموزش مجدد شود, به همین دلایل آموزش کار با سایت را بدون محدودیت جلسات و ساعت آموزش به مدت یک سال برای کاربران به صورت آنلاین و رایگان برگذار می کنیم.

blank

بیش از  360 روز  آموزش رایگان

در بسیاری از شرکت های طراحی سایت آموزش کار با سایت محدود به یک الی سه ساعت می باشد که در همان ابتدای تحویل سایت طی یک الی سه جلسه در مدت محدود مثلا فرصت یک ماهه ارائه می شود که پس از پایان این مهلت در صورت نیاز مجدد کاربر به آموزش مستلزم پرداخت هزینه آموزش مجدد می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده متوجه شدیم این روش بسیار ناکارآمد است و باعث نارضایتی کاربران می شود, ما عقیده داریم هیچ کاربری بی دلیل درخواست آموزش نمی دهد و حتما به آموزش احتیاج دارد و ما هرگز نمی خواهیم هیچ یک از کاربران ارجمند ما به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان, سایت خود را کنار بگذارند یا مجبور به پرداخت هزینه آموزش مجدد شود, به همین دلایل آموزش کار با سایت را بدون محدودیت جلسات و ساعت آموزش به مدت یک سال برای کاربران به صورت آنلاین و رایگان برگذار می کنیم.

blank

بیش از  360 روز  پشتیبانی رایگان

مهمترین و با ارزشترین چیزی که باید قبل از طراحی سایت مد نظر قرار گرفته شود، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت طراحی سایت می باشد زیرا سایت شما فروشگاه دوم شماست و برای مدت بسیار طولانی باید کسب و کار شما را در سراسر دنیا معرفی نماید و امنیت آن را تظمین کند، به همین دلیل باید مدت زمان پشتیبانی بلند مدت و هزینه ارائه خدمات بسیار مناسب باشد. به دلیل حساسیت و وابستگی هر مجموعه ای به طراحی سایت، از کار افتادن سایت حتی برای مدتی کوتاه می تواند خسارات جبران ناپذیری به کسب و کار شما وارد کند از این رو شرکت طراح سایت شما باید همیشه پاسخگو باشد و مشکلات احتمالی را در سریعترین زمان رفع نماید.

blank

بیش از  360 روز  پشتیبانی رایگان

مهمترین و با ارزشترین چیزی که باید قبل از طراحی سایت مد نظر قرار گرفته شود، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت طراحی سایت می باشد زیرا سایت شما فروشگاه دوم شماست و برای مدت بسیار طولانی باید کسب و کار شما را در سراسر دنیا معرفی نماید و امنیت آن را تظمین کند، به همین دلیل باید مدت زمان پشتیبانی بلند مدت و هزینه ارائه خدمات بسیار مناسب باشد. به دلیل حساسیت و وابستگی هر مجموعه ای به طراحی سایت، از کار افتادن سایت حتی برای مدتی کوتاه می تواند خسارات جبران ناپذیری به کسب و کار شما وارد کند از این رو شرکت طراح سایت شما باید همیشه پاسخگو باشد و مشکلات احتمالی را در سریعترین زمان رفع نماید.

blank

بیش از  360 روز  پشتیبانی رایگان

مهمترین و با ارزشترین چیزی که باید قبل از طراحی سایت مد نظر قرار گرفته شود، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت طراحی سایت می باشد زیرا سایت شما فروشگاه دوم شماست و برای مدت بسیار طولانی باید کسب و کار شما را در سراسر دنیا معرفی نماید و امنیت آن را تظمین کند، به همین دلیل باید مدت زمان پشتیبانی بلند مدت و هزینه ارائه خدمات بسیار مناسب باشد. به دلیل حساسیت و وابستگی هر مجموعه ای به طراحی سایت، از کار افتادن سایت حتی برای مدتی کوتاه می تواند خسارات جبران ناپذیری به کسب و کار شما وارد کند از این رو شرکت طراح سایت شما باید همیشه پاسخگو باشد و مشکلات احتمالی را در سریعترین زمان رفع نماید.

blank

بیش از  360 روز  پشتیبانی رایگان

مهمترین و با ارزشترین چیزی که باید قبل از طراحی سایت مد نظر قرار گرفته شود، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت طراحی سایت می باشد زیرا سایت شما فروشگاه دوم شماست و برای مدت بسیار طولانی باید کسب و کار شما را در سراسر دنیا معرفی نماید و امنیت آن را تظمین کند، به همین دلیل باید مدت زمان پشتیبانی بلند مدت و هزینه ارائه خدمات بسیار مناسب باشد. به دلیل حساسیت و وابستگی هر مجموعه ای به طراحی سایت، از کار افتادن سایت حتی برای مدتی کوتاه می تواند خسارات جبران ناپذیری به کسب و کار شما وارد کند از این رو شرکت طراح سایت شما باید همیشه پاسخگو باشد و مشکلات احتمالی را در سریعترین زمان رفع نماید.

blank

بیش از  360 روز  آموزش رایگان

در بسیاری از شرکت های طراحی سایت آموزش کار با سایت محدود به یک الی سه ساعت می باشد که در همان ابتدای تحویل سایت طی یک الی سه جلسه در مدت محدود مثلا فرصت یک ماهه ارائه می شود که پس از پایان این مهلت در صورت نیاز مجدد کاربر به آموزش مستلزم پرداخت هزینه آموزش مجدد می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده متوجه شدیم این روش بسیار ناکارآمد است و باعث نارضایتی کاربران می شود, ما عقیده داریم هیچ کاربری بی دلیل درخواست آموزش نمی دهد و حتما به آموزش احتیاج دارد و ما هرگز نمی خواهیم هیچ یک از کاربران ارجمند ما به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان, سایت خود را کنار بگذارند یا مجبور به پرداخت هزینه آموزش مجدد شود, به همین دلایل آموزش کار با سایت را بدون محدودیت جلسات و ساعت آموزش به مدت یک سال برای کاربران به صورت آنلاین و رایگان برگذار می کنیم.

blank

بیش از  360 روز  آموزش رایگان

در بسیاری از شرکت های طراحی سایت آموزش کار با سایت محدود به یک الی سه ساعت می باشد که در همان ابتدای تحویل سایت طی یک الی سه جلسه در مدت محدود مثلا فرصت یک ماهه ارائه می شود که پس از پایان این مهلت در صورت نیاز مجدد کاربر به آموزش مستلزم پرداخت هزینه آموزش مجدد می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده متوجه شدیم این روش بسیار ناکارآمد است و باعث نارضایتی کاربران می شود, ما عقیده داریم هیچ کاربری بی دلیل درخواست آموزش نمی دهد و حتما به آموزش احتیاج دارد و ما هرگز نمی خواهیم هیچ یک از کاربران ارجمند ما به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان, سایت خود را کنار بگذارند یا مجبور به پرداخت هزینه آموزش مجدد شود, به همین دلایل آموزش کار با سایت را بدون محدودیت جلسات و ساعت آموزش به مدت یک سال برای کاربران به صورت آنلاین و رایگان برگذار می کنیم.

blank

مشاهده  دموی سایت  قبل از خرید

خرید سایت کاری بسیار حساس است و بزرگترین دغدغه مدیران مشاغل، عدم رضایت از ظاهر و امکانات سایت پس از طراحی توسط شرکت ارائه دهنده می باشد چون اکثر شرکت های طراحی سایت قالب هایی از پیش طراحی شده ندارند و صرفا نسبت به درخواست های مشتری اقدام به طراحی قالب جدید می کنند که با توجه به فرصت کم و نبود زمان کافی برای طراحی و رعایت اصول و ریزه کاری های برنامه نویسی نتیجه کار اصلا رضایت بخش نخواهد بود به همین منظور تیم برنامه نویسی گروه طراحی سایت معین صدها قالب زیبا و حرفه ای از قبل طراحی نموده و مدیران مشاغل میتوانند قبل از خرید سایت پیش نمایش سایت مورد نظر خود را از بین صدها طرح زیبا و حرفه ای انتخاب نموده و سپس اقدام به سفارش سایت نمایند و پس از طراحی سایت توسط همکاران ما سایتی زیبا دقیقا مشابه طرح انتخاب شده از ما تحویل بگیرید و کسب و کار خود را متحول کنید و محصولات و خدمات خود را جهانی کنید.

blank

مشاهده  دموی سایت  قبل از خرید

خرید سایت کاری بسیار حساس است و بزرگترین دغدغه مدیران مشاغل، عدم رضایت از ظاهر و امکانات سایت پس از طراحی توسط شرکت ارائه دهنده می باشد چون اکثر شرکت های طراحی سایت قالب هایی از پیش طراحی شده ندارند و صرفا نسبت به درخواست های مشتری اقدام به طراحی قالب جدید می کنند که با توجه به فرصت کم و نبود زمان کافی برای طراحی و رعایت اصول و ریزه کاری های برنامه نویسی نتیجه کار اصلا رضایت بخش نخواهد بود به همین منظور تیم برنامه نویسی گروه طراحی سایت معین صدها قالب زیبا و حرفه ای از قبل طراحی نموده و مدیران مشاغل میتوانند قبل از خرید سایت پیش نمایش سایت مورد نظر خود را از بین صدها طرح زیبا و حرفه ای انتخاب نموده و سپس اقدام به سفارش سایت نمایند و پس از طراحی سایت توسط همکاران ما سایتی زیبا دقیقا مشابه طرح انتخاب شده از ما تحویل بگیرید و کسب و کار خود را متحول کنید و محصولات و خدمات خود را جهانی کنید.

blank

بیش از  360 روز  پشتیبانی رایگان

مهمترین و با ارزشترین چیزی که باید قبل از طراحی سایت مد نظر قرار گرفته شود، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت طراحی سایت می باشد زیرا سایت شما فروشگاه دوم شماست و برای مدت بسیار طولانی باید کسب و کار شما را در سراسر دنیا معرفی نماید و امنیت آن را تظمین کند، به همین دلیل باید مدت زمان پشتیبانی بلند مدت و هزینه ارائه خدمات بسیار مناسب باشد. به دلیل حساسیت و وابستگی هر مجموعه ای به طراحی سایت، از کار افتادن سایت حتی برای مدتی کوتاه می تواند خسارات جبران ناپذیری به کسب و کار شما وارد کند از این رو شرکت طراح سایت شما باید همیشه پاسخگو باشد و مشکلات احتمالی را در سریعترین زمان رفع نماید.

blank

بیش از  360 روز  پشتیبانی رایگان

مهمترین و با ارزشترین چیزی که باید قبل از طراحی سایت مد نظر قرار گرفته شود، پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت طراحی سایت می باشد زیرا سایت شما فروشگاه دوم شماست و برای مدت بسیار طولانی باید کسب و کار شما را در سراسر دنیا معرفی نماید و امنیت آن را تظمین کند، به همین دلیل باید مدت زمان پشتیبانی بلند مدت و هزینه ارائه خدمات بسیار مناسب باشد. به دلیل حساسیت و وابستگی هر مجموعه ای به طراحی سایت، از کار افتادن سایت حتی برای مدتی کوتاه می تواند خسارات جبران ناپذیری به کسب و کار شما وارد کند از این رو شرکت طراح سایت شما باید همیشه پاسخگو باشد و مشکلات احتمالی را در سریعترین زمان رفع نماید.

blank

طراحی سایت ابزار فروشی الکتریکی و کالای برق پخش مویرگی تولیدی پوشاک تولید و مونتاژ سنگ فروشی شیشه بری فروشگاهی و خدماتی لوازم خانگی و اقساط تعمیرگاه لوازم برقی تعمیرگاه موبایل  پوشاک و کیف و کفش شرکتی مصالح فروشی رستوران و فست فود کافی شاپ پیمانکاری و پروژه لوازم یدکی خودرو سوپرمارکت هایپر مارکت مواد غذایی تعمیرگاه خودرو آرایشی بهداشتی آهن فروشی آهن فروشی آجیل فروشی بهداشتی ساختمان

خرید سایت حرفه ای ویژه شغل شما، هر مجموعه ای به یک سایت خوب ویژه شغل خود نیاز دارد گروه طراحی سایت معین با طراحی سایت ویژه مشاغل مختلف توانسته است نیاز های گروه های شغلی مختلف را برآورده نماید، قبل از سفارش و خرید سایت از بین صدها طرح زیبا و حرفه ای نزدیکترین قالب به سلیقه خود را انتخاب نموده، سپس اقدام به خرید سایت نمایید و طراحی سایت را به ما بسپارید.

نظر مشتریان

نرم افزار حسابداری ابزار فروشی  الکتریکی و کالای برق پخش مویرگی تولیدی پوشاک تولید و مونتاژ سنگ فروشی شیشه بری فروشگاهی و خدماتی لوازم خانگی و اقساط تعمیرگاه لوازم برقی تعمیرگاه موبایل پوشاک و کیف و کفش شرکتی مصالح فروشی رستوران و فست فود کافی شاپ پیمانکاری و پروژه لوازم یدکی خودرو سوپر مارکت هایپر مارکت مواد غذایی تعمیرگاه خودرو آرایشی و بهداشتی آهن فروشی آجیل فروشی بهداشتی ساختمان معین

هر مجموعه ای به یک نرم افزار حسابداری خوب ویژه شغل خود نیاز دارد گروه نرم افزاری معین با طراحی برنامه حسابداری ویژه مشاغل مختلف توانسته است نیاز های گروه های شغلی مختلف را برآورده نماید، در این بخش می توانید تمامی نرم افزارهای حسابداری معین را مشاهده نمایید. فقط کافیست روی نرم افزار مورد نظر کلیک کنید تا صفحه اطلاعات نرم افزار باز شود, سپس می توانید امکانات و تصاویر محیط سیستم حسابداری مورد نظر را مشاهده نمایید.

blank

نرم افزار حسابداری خدماتی

 • مناسب انواع مشاغل خدماتی
 • امکان معرفی و مدیریت انواع خدمات
 • امکان صدور و مدیریت فاکتور خدمات
 • قابلیت گزارش گیری خدمات انجام شده
 • گزارش سود و زیان فاکتورهای خدمات
blank

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

 • امکان گروه بندی پروژه ها به صورت دلخواه
 • امکان معرفی و مدیریت بی نهیات پروژه
 • قابلیت ثبت قرارداد با جزئیات کامل
 • دارای گزارش حساب کارفرما نسبت به پروژه
 • قابلیت گزارش هزینه ها نسبت به هر پروژه
blank

نرم افزار حسابداری شرکتی

 • امکان ثبت و مدیریت اموال و دارایی ها
 • امکان مدیریت فاکتوری ها خرید و فروش
 • امکان مدیریت سهامدارن و شرکاء
 • گزارش لحظه ای سود و زیان شرکت
 • محسابه اتومات فیش حقوقی پرسنل

دیگر سایت های ما : Moeinweb.com MoeinSoft.com MoeinAd.ir MoeinShop.com

گروه نرم افزاری معین این افتخار را دارد که خدمات متعددی به مشتریان گرامی ارائه نماید، در ادامه با دیگر سایت های معین آشنا شوید…

blank
نرم افزار حسابداری معین
 • ارائه دهنده نرم افزار های حسابداری مشاغل 
 • فروشگاهی،شرکتی،تولیدی،تعمیرگاهی
 • اتصال سایت به نرم افزار حسابداری معین
 • دارای بکاپ گیری ابری بسیار امن اطلاعات
 • ارسال پیامک به مشتری پس از ثبت فاکتور
blank
طراحی سایت معین
 • طراحی انواع سایت متصل به حسابداری معین
 • طراحی سایت های فروشگاهی و شرکتی
 • طراحی سایت ویژه سوپرمارکت و هایپرمارکت
 • طراحی سایت های رستورانی و فست فود
 • طراحی سایت فروشگاهی مشابه دیجی کالا
blank
فروشگاه سخت افزار معین
 • جدید ترین و به روز ترین سخت افزارها

 • مناسب ترین قیمت
 • جدید ترین و بهترین صندوق های فروشگاهی
 • تضمین کیفیت محصولات
 • انواع تجهیزات کامپیوتر

در این بخش می توانید مقالات مرتبط با موضوع طراحی سایت و سئو را مشاهده نمایید. این مقالات چکیده ای از مهمترین مباحث مرتبط با طراحی و خرید سایت را به زبانی ساده برای شما بیان می کند.

برخی از مشتریان ما

blank

درباره گروه طراحی سایت معین!

گروه طراحی سایت معین با هدف طراحی سایت اختصاصی ویژه مشاغل و تبدیل سایت به یک کالای آماده و قابل لمس، صدها سایت زیبا و حرفه ای ویژه مشاغل مختلف با قابلیت شخصی سازی و تغییرات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، از قبل طراحی نموده و مشتریان گرامی قبل از خرید و سفارش سایت می توانند از بین صدها سایت زیبا و متنوع، سایت متناسب با شغل و سلیقه خود را انتخاب نموده و با محیط و نحوه عملکرد سایت آشنا شوند و پس از بررسی تمامی بخش های سایت در صورت رضایت از نحوه عملکرد سایت و بدست آوردن چشم اندازی از سایت نهایی خود اقدام به سفارش و خرید سایت نمایند و در سریعترین زمان ممکن کسب و کار خود را به یک سایت زیبا و حرفه ای مجهز نموده و کسب و کار خود را متحول سازند.